امام حسین علیه السلام، اسیر جهل و بیچارگیِ مردم!

امام حسین علیه السلام، اسیر جهل و بی...

امام حسین علیه السلام هم اسیر شد: اسیر جهل و بیچارگیِ مردم!

در زیارت اربعین  به مح...

شکاف سعادت خلق را بلعید .

شکاف سعادت خلق را بلعید .

 شکاف سعادت خلق را بلعید چون امام  حسین علیه سلام به زمین کرب وبلا فرود آمد فرمود :  ...

درد ودرمان موسی علیه السلام

درد ودرمان موسی علیه السلام

درد و درمان موسی علیه السلام

حضرت موسی را دردی شدیدی عارض شد؛ عرض کرد: "بارالها چه با...

تبلی السرائر چیست ؟

تبلی السرائر چیست ؟

 تبلی السرائر چیست ؟
پاسخ
تبلی السرائر یوم الجمع است . یعنی  نفس انسان تمام  اعمال و ن...

فعالیت های قرآنی