»مُحیی الأموات و صاحب یوم القیامة

»مُحیی الأموات و صاحب یوم القیامة

امام صادق علیه السلام فرمود:

« والله أتَخَوّف علیکم فی البرزخ »

به خدا سوگند برای ش...

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 31 (درس 6 و 7)

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاد...

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 31 ( درس ششم ...

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 32 (درس 7)

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاد...

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 32 (درس هفتم)...

»انسان را قبرهاست

»انسان را قبرهاست

 

 

در بسیاری از اذهان، قبر را همان چاله زمین که ابدان بشر را در آن دفن میکنند میدا...

فعالیت های قرآنی