کلمه الله یعنی چی؟

 

چرابه موجودات کلمه الله میگویند؟یا آیت الله . یا اسماالله؟

 

لفظ کلمه مطابق معنای شکافتن ،شَق و پاره کردن و مشابه این گونه از الفاظ و معانی است.حتی این الفاظی که از ما صادر می شود و از آنها تعبیر به کلمات می کنیم ،که کلماتِ الفاظی ما یا به صورت اسم القاء می شود یا به نحو فعل ظهور پیدا می کند یا به نحو حرف تجلی می کند ،مراد از این کلمات, بودن حروف و الفاظ برای این است که انسان با کلمات آنچه را که در درون خودش نهفته و به عنوان سِرّ نگهدار است آنها را از طریق اظهار این الفاظ و کلمات به غیر خودش ابراز می کند که در حقیقت این کلمات دم به دم دارند اسرار نهفته گوینده و متکلم را می شکافند و آن اسرار خوابیده را بیدار می کنند و تحویل شنونده محترم می نمایند از این جنبه به این الفاظ و حرف زدن تعبیر به کلمات می شود و لذا کلمه یعنی اظهار آنچه که در درون نهفته شده است.

قرآن را می بینید راجع حضرت مریم حضرت عیسی لفظ کلمه را به کار برده است. راجع حضرت آدم (ع) لفظ کلمه را به کار برده است. و اگر کلمات تامّاتی هم در قرآن آمده است از زبان حضرت صادق آل محمد(ص) فرمود که:( نحن الکلمات التامّات) این کلمات تامه ای که در لفظ روایات و آیات آمده است مراد از این کلمات تامّات ما هستیم. هر موجودی کلمه است .به مقدار ظرفیتش دارد حقیقت وجود را اظهار می کند اما آن موجودی که از همه بیشتر ظهور می دهد حق را به تعبیر عارفان مظهر تام حق سبحانه و تعالی است به نام انسان کامل آن را تعبیر به کلمۀ تامه می کنند و لذا ائمه کلمات اتم الهی هستند انبیاء کلمات تامات حق هستند.

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد