امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

🔸شاید برای شما هم سوال باشد.🔸

🔻شخصی پرسید ⁉️

سلام علیکم

من کسی را میشناسم که نه خودش ونه خانمش اهل دین ودیانت نیستند وحتی  رعایت ظاهر شریعت را هم نمی کنند .
اما فرزندی دارند که اهل تقوا ، اهل مسجد ، اهل تحصیل و در تمام مسائل اخلاقی وعرفی نمونه است .
ولی از آنطرف شخصی را می شناسم که هم خودش هم همسرش هم کسبش و هم سخاوتش ، ظاهرش اهل ایمان و متشرع به شریعت الهی است وحدود الهی را حفظ میکند.
ولی فرزندش بسیار شرور و از جمله اوباش است و آبرو برای پدر و مادرش نگذاشته !
چطور ممکن است ؟!
این چه سرّی دارد؟ آدم به دین ، دینداری و مسلمانیش شک می کند.
گویا فرزند صالح داشتن ربطی به اعمال پدر ومادر ودین و دینداری ندارد .
فرزند من هم اصلا گرایش به مسائل معنوی ندارد گویا لامذهب خلق شده ما باید چکار کنیم ؟

لطفاً جواب سؤال من را بدهید
          ●----------------------------------●

🔸بسم الله الرحمن الرحیم 🔸

 

🔻پاسخ اجمالی 🔻

علیکم السلام

شما سه سوال مطرح فرمودید که در حال حاضر به یکی از سوالات شما پاسخ داده میشود:

خدای تعالی براساس طلب درونی افراد مسیر را برایشان هموار میکند . یکی از خدا هدایت و رستگاریی را طلب میکند و خدا هم راه سعادت شخص جز گذر از مسائل و مصائب نمیبیند و همان را برایش اقتضاء میکند .

 و آن چه که در نظام آفرینش اصل است ، حفظ دین خداست که حق متعال درقرآن فرمود:«انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» اهل ایمان بدانند که ما حافظ دین آنهاییم و ما «إنّ علینا جمعه و قرآنه» همانا گردآوردن و خواندن آن بر عهده ماست.
 معیار تنظیم رزق زن و فرزند وکیفیت نفسانی آنان براساس مصلحت و حکمت الهی بر مبنایی حفظ ایمان و تقوایشان تنظیم شده و تمام سختی ومشقت برای تحکیم ایمان است که خداوندبه عدد سورهایی قرآن  114بار ازسختی و 114 بار از صبر سخن به میان آورده و به اهل ایمان بشارت داده که حفظ نمیشود ایمان مومن جز به سختی وصبر شکیبایی.
سختی ها و دشواریها اصل پایدار در میزان سنجش خلوص وایمان  اشخاص است .واین سختی ودشواری برای جلاء ایمان است .
 شمارا متوجه قصصی از قرآن میکنم  ، آنجایی که خضر علیه السلام در ساحل پسری  از مردم آنجا را کشت و موسی علیه السلام به این کار خضر احتجاج یعنی اعتراض  کرد وگفت براساس شریعت الهی تو قتل انجام دادی  و این عمل تو با اساس دین خدا منافات دارد . احتجاج او در ظاهر حق است ، چون متشرع به شریعت الهیست .
حضرت خضر فرمود :
(و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا) این کودک پدر ومادر مومنی دارند وایمانشان با وجود این فرزند « اغوا » میشوند یعنی کافر میشوند ودرضلالت  گمراه قرار میگیرند و دچار و سوسه شیطان می شوند . خضرعلیه السلام بر اساس رسالت انبایی  ایمان مردم را قرائت وبراساس آن عمل کرد.
من و شما متشرع به شریعت هستیم وهمه امور خود را براساس آن می سنجیم و تنظیم میکنیم .
اهل دین و ایمان ، ایمانشان را به خدا واگذار میکنند، این خداست که براساس حکمت  مصاحت خویش حافظ دینشان و ایمان آنهاست .
پس چون موسی احتجاج نکن و به خدایت اعتماد کن .

پاسخ سوال اول باید گفت:

راه سعادت آن شخص مومن  محفوظ نمیماند مگر با آن فرزند بظاهر کافر . مطمئنا مرگ آن فرزند یا هدایت او مانع سیر کمالی آنهاست و در مصیبت ، خسران در ایمانشان به وجود خواهد آمد ، خدا اورا حفظ میکند که والدین خودرا بالا بکشد.
درنهایت سری در وجود فرزند کافر وجود دارد ، اگر روزی شد به اقتضاء بحث بیان میداریم .


🔸پاسخ دوسوال ماند در پست بعد🔸

ان شاءالله والحمدالله

#پرسش وپاسخ


#منبع : ابراهیم

نوشته شده درکانال مشکات ولایت دارالسلام الهی

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

نظرات (0) کلیک ها: 816

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

🔹ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

در معنای این حدیث  فرمودند :

همانا حسین چراغ هدایت وکشتی نجات است.

🔸تفسیر🔸

 امام حسین مصباح الهدی، یعنی چراغ  امامت و نور نبوت جدش خاتم النبیاء محمد صلوات الله است . که با نور نبوت و چراغ امامتش  هدایت میشوید، به سوی اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ .
وقلب حسین همچون  سفینه النجاة است «القَلْبُ حَرَمُ اللهِ فَلا تُسْكِنْ فِي حَرَمِ الله غيَرَ الله» که قلب حسین علیه السلام همچون کشتی نجات و حَرَم امن خداست که جز خدا در آن مسکن و مأوا ندارد .
دردل مومن بگنجم ای عجب
گر مراجویی در آن دلها طلب

دل حسین حرم امن خداست وهرکس واردحرم خدا شود نجات یافت .

قلبت را  در این مُحرم ، حَرَم حسین قرار ده تا که مَحرَم  خدا شوی  .

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

 

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

 
نظرات (0) کلیک ها: 1336