ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

?شاید برای شما هم سوال باشد.?

?شخصی پرسید ⁉️

سلام علیکم

من کسی را میشناسم که نه خودش ونه خانمش اهل دین ودیانت نیستند وحتی  رعایت ظاهر شریعت را هم نمی کنند .
اما فرزندی دارند که اهل تقوا ، اهل مسجد ، اهل تحصیل و در تمام مسائل اخلاقی وعرفی نمونه است .
ولی از آنطرف شخصی را می شناسم که هم خودش هم همسرش هم کسبش و هم سخاوتش ، ظاهرش اهل ایمان و متشرع به شریعت الهی است وحدود الهی را حفظ میکند.
ولی فرزندش بسیار شرور و از جمله اوباش است و آبرو برای پدر و مادرش نگذاشته !
چطور ممکن است ؟!
این چه سرّی دارد؟ آدم به دین ، دینداری و مسلمانیش شک می کند.
گویا فرزند صالح داشتن ربطی به اعمال پدر ومادر ودین و دینداری ندارد .
فرزند من هم اصلا گرایش به مسائل معنوی ندارد گویا لامذهب خلق شده ما باید چکار کنیم ؟

لطفاً جواب سؤال من را بدهید
          ●----------------------------------●

?بسم الله الرحمن الرحیم ?

 

?پاسخ اجمالی ?

علیکم السلام

شما سه سوال مطرح فرمودید که در حال حاضر به یکی از سوالات شما پاسخ داده میشود:

خدای تعالی براساس طلب درونی افراد مسیر را برایشان هموار میکند . یکی از خدا هدایت و رستگاریی را طلب میکند و خدا هم راه سعادت شخص جز گذر از مسائل و مصائب نمیبیند و همان را برایش اقتضاء میکند .

 و آن چه که در نظام آفرینش اصل است ، حفظ دین خداست که حق متعال درقرآن فرمود:«انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» اهل ایمان بدانند که ما حافظ دین آنهاییم و ما «إنّ علینا جمعه و قرآنه» همانا گردآوردن و خواندن آن بر عهده ماست.
 معیار تنظیم رزق زن و فرزند وکیفیت نفسانی آنان براساس مصلحت و حکمت الهی بر مبنایی حفظ ایمان و تقوایشان تنظیم شده و تمام سختی ومشقت برای تحکیم ایمان است که خداوندبه عدد سورهایی قرآن  114بار ازسختی و 114 بار از صبر سخن به میان آورده و به اهل ایمان بشارت داده که حفظ نمیشود ایمان مومن جز به سختی وصبر شکیبایی.
سختی ها و دشواریها اصل پایدار در میزان سنجش خلوص وایمان  اشخاص است .واین سختی ودشواری برای جلاء ایمان است .
 شمارا متوجه قصصی از قرآن میکنم  ، آنجایی که خضر علیه السلام در ساحل پسری  از مردم آنجا را کشت و موسی علیه السلام به این کار خضر احتجاج یعنی اعتراض  کرد وگفت براساس شریعت الهی تو قتل انجام دادی  و این عمل تو با اساس دین خدا منافات دارد . احتجاج او در ظاهر حق است ، چون متشرع به شریعت الهیست .
حضرت خضر فرمود :
(و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا) این کودک پدر ومادر مومنی دارند وایمانشان با وجود این فرزند « اغوا » میشوند یعنی کافر میشوند ودرضلالت  گمراه قرار میگیرند و دچار و سوسه شیطان می شوند . خضرعلیه السلام بر اساس رسالت انبایی  ایمان مردم را قرائت وبراساس آن عمل کرد.
من و شما متشرع به شریعت هستیم وهمه امور خود را براساس آن می سنجیم و تنظیم میکنیم .
اهل دین و ایمان ، ایمانشان را به خدا واگذار میکنند، این خداست که براساس حکمت  مصاحت خویش حافظ دینشان و ایمان آنهاست .
پس چون موسی احتجاج نکن و به خدایت اعتماد کن .

پاسخ سوال اول باید گفت:

راه سعادت آن شخص مومن  محفوظ نمیماند مگر با آن فرزند بظاهر کافر . مطمئنا مرگ آن فرزند یا هدایت او مانع سیر کمالی آنهاست و در مصیبت ، خسران در ایمانشان به وجود خواهد آمد ، خدا اورا حفظ میکند که والدین خودرا بالا بکشد.
درنهایت سری در وجود فرزند کافر وجود دارد ، اگر روزی شد به اقتضاء بحث بیان میداریم .


?پاسخ دوسوال ماند در پست بعد?

ان شاءالله والحمدالله

#پرسش وپاسخ


#منبع : ابراهیم

نوشته شده درکانال مشکات ولایت دارالسلام الهی

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

نظرات (0) کلیک ها: 946

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

?ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

در معنای این حدیث  فرمودند :

همانا حسین چراغ هدایت وکشتی نجات است.

?تفسیر?

 امام حسین مصباح الهدی، یعنی چراغ  امامت و نور نبوت جدش خاتم النبیاء محمد صلوات الله است . که با نور نبوت و چراغ امامتش  هدایت میشوید، به سوی اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ .
وقلب حسین همچون  سفینه النجاة است «القَلْبُ حَرَمُ اللهِ فَلا تُسْكِنْ فِي حَرَمِ الله غيَرَ الله» که قلب حسین علیه السلام همچون کشتی نجات و حَرَم امن خداست که جز خدا در آن مسکن و مأوا ندارد .
دردل مومن بگنجم ای عجب
گر مراجویی در آن دلها طلب

دل حسین حرم امن خداست وهرکس واردحرم خدا شود نجات یافت .

قلبت را  در این مُحرم ، حَرَم حسین قرار ده تا که مَحرَم  خدا شوی  .

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

 

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

 
نظرات (0) کلیک ها: 1610