ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هرچه روح قوى‏تر باشدتأويل خواب ديرتر براى او اتفاق مى‏افتد:

بنظر مى‏رسد كه هر چه روح قوى‏تر باشد و با عالم باطن مربوطتر، تأويل خواب ديرتر براى او اتفاق مى‏افتد چون‏ اطلاع بر غيب هر چه زمانش دورتر باشد مشكل‏تر است و ضعيف النفس هر چه بيند زودتر تعبير ميشود و خواب بعيد التأويل.

عالم روحانى هم مانند جسمانى مراتب بسيار دارد چنانكه در اين عالم يكى از زمين خبر دارد و يكى از مريخ و يكى از خورشيد و از هزاران عالم ديگر خبر ندارد، در عالم روحانى هم هزاران هزار جا يعنى مراتب است نزديك و دور و جان انسانى باختلاف مراتب با يكى مربوط است و ولى با همه.

ولايت عام است و ولايت اعتقاد و ولايت اعتماد و ولايت اتحاد. سپاه سلطان جيره مطلق همه ميگيرند اما سلطان به بعضى اعتقاد دارد و ببعضى اعتماد كه بعضى كارها به او مى‏سپارد و ببعضى اتحاد مانند مهردار سلطنتى. اهل ظاهر از آن قدرت بر نفى شريعت ميفهمند، اما اهل حقيقت از اتحاد فناء در اراده حق و تأييد حكم او.

مشکات ولایت دارالسلام الهی

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

نظرات (0) کلیک ها: 1369

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مراتب هفتگانه نفس در نزد حکما

انسان در مقام و مرتبت عقل هیولانی فقط قابلیت استکمال دارد و پس از آنکه به اولیات و بدیهیات آشنا شده است.این حالت را عقل بالملکه گویند، زیرا که این سلسله علوم اولیه، آلت اکتساب نظریاتند که نفس بدانها قدرت اکتساب و ملکه انتقال به نشأه عقل بالفعل حاصل تواند کرد، ولی هنوز نفس صاحب مرتبت عقل بالفعل نیست، زیرا به ادراک اولیات و مفهومات عامیه قدرت تحصیل وجود نوری عقلی که علم است، هنوز حاصل نشده است.و چون ملکه و قدرت بر استحضار علوم نظری پیدا کرده است که به منّت و ملکت حاصل در خویش هر وقت بخواهد تواند نظریات را بدست آورد.در این حال نفس ناطقه را تعبیر به عقل بالفعل می‏کنند که از قوت به فعل رسیده است.و چون خود کمالات علمی و معارف نوری عقلی در نزد حقیقت نفس حاضر باشند، آن کمالات نوری را عقل مستفاد گویند، از این جهت که آن حقایق از عقل فعال که مخرج نفوس ناطقه از نقص به کمال و از قوت به فعل است، استفاده شده‏اند و الله من ورائهم محیط.))

منبع: رساله مدارج و معارج

مشکات ولایت دارالسلام الهی

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

نظرات (0) کلیک ها: 885

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دعایی که علامه حسن زاده از داستان خضر و موسی استخراج کرد

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

داستان حضرت خضر و موسی از پر رمز و راز ترین داستان های قرآنی است که تفاسیر بسیار شیرین عرفانی را به خویش اختصاص داده است. این داستان شیرین در سوره کهف قران که به سوره کهف ولایت شهرت یافته ، مبسوطا بیان شده است و ما در اینجا از پرداختن به جزئیاتش خودداری مینماییم.

در این نوشتار کوتاه ناظر به آیه۶۶ سوره کهف میباشیم. در این آیه میخوانیم :  فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَينَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا .  (در آن جا) بنده‌اي از بندگان ما را يافتند که رحمت (و موهبت عظيمي) از سوي خود به او داده، و علم فراواني از نزد خود به او آموخته بوديم.

این آیه اشاره به علم لدنی حضرت خضر دارد که از جانب حق متعال به وی تعلیم داده شده بود. (علمناه من لدنا علما ) . این علم لدنی علمی است  كه بنده از خداوند سبحان می آموزد و این علم لدنی بدون استاد دیدن و فارغ از  تعليم و تعلّم ظاهری، از جانب خداوند به افراد عنايت می شود.

به گفته جناب اقای ضیائی ، حضرت علامه حسن زاده آملی بر اساس این آیه قران ،  دعای بسیار شریفی را استخراج فرمودند و آن را گاهی در قنوت ها و بعد از نمازهایشان قرائت میفرمایند.

دعای حضرت علامه این است :  اللهم آتنی رَحْمَةً  من عندک و علمنی من لدنک علما

خوب است عزیزان خواننده نیز بر این دعای عرشی مداومت داشته باشند تا این علم لدنی به قدر قابلیت آنها روزیشان شود.

به یاد دارم در اوایل مطالعات عرفانی خویش مدت کوتاهی به دنبال استاد سیر و سلوک و عرفان گشتم. منتهی کسی را دلنشین خویش نیافتم. در آن ایام مدد الهی یار شد و با حضرت علامه کبیر حسن زاده آملی آشنا شدم. توفیق یار شد و در همان ابتدا تشرفی خدمت ایشان داشتم که همین تشرف  عمومی، مسیبر زندگی مرا متحول نمود. با خود می اندیشیدم آیا با اینکه دسترسی به این ولی الهی در ظاهر بسیار مشکل است نیاز به استادی که از نزدش بهره مستقیم ببرم وجود دارد یا خیر؟ آیا این شیوه سیر و سلوکی حضرت علامه که سالک را ابتدا به سیر علمی و سپس سیر عملی وا میدارند کافی است؟ در این افکار بودم که آیا این ولی الهی همان استادی است که به دنبالش میگشتم ؟ آیا این ارتباط ولو غیر مستمر و غیر حضوری با وی کار ساز است ؟

این افکار ذهن مرا مشغول نموده بود. تا اینکه شبی قران کریم را گشودم و تفالی بر آن زدم. در کمال شگفنی در ابتدای صفحه ، همین آیه سوره کهف آمد . جالب اینکه ابتدای صفحه اینطور شروع میشد.

قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَينَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

پی جویان ، بنده‌اي از بندگان ما را يافتند که رحمتی از سوي خود به او داده، و علمی  از نزد خود به او آموخته بوديم.

با قرائت این آیه به یاد داستان نوشیدن آب دهان امام رضا از سوی حضرت علامه و باز شدن هزار باب علم بر روی ایشان و ... افتادم و از آن به بعد تاکنون آرمیده ام .

بحمدلله پی جوی استاد بودم و استادی یافتم که علم را از دهان مبارک امام رضا تعلیم گرفته بود.بعد از آن هر چه در تحصیل پیش رفتم بر یقینم افزوده گشت که این راه و این ولی الهی حق  است و بحمدلله به علم الیقین میدانم که راهی جز این راه نیست.

عزیزان خوانند نگویند استاد نیست. نگویند کسی را نمیشناسیم. بدانید اقای حسن زاده در منزل شماست. ایشان در کتابخانه شما همیشه در دسترس است. با مطالعه کتابهای ایشان و گوش دادن به جلساتشان میتوانید از ایشان بهره های وافر ببرید و قابلیت این را کم کم به دست اورید تا در خواب و مکاشفه از ایشان دستور العمل بگیرید. اللهم ارزقنا.

مشکات ولایت دارالسلام الهی عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

نظرات (0) کلیک ها: 1247

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هو

 

قرآن کتاب تفسیر انسان است خدا در قرآن ما را توضیح می دهد خدا مفسری است  که با قرآن به ما  می خواهد بفهماند ما کیستیم .

 

از همین جا روشن می شود که چرا  به تعبیر بعضی  ها ، قرآن پراکنده حرف زده است ( چند آیه راجع به یک مطلب در ادامه  چند آیه راجع به مطلب دیگری و ... یا یک قسمت از داستان پیامبری در یک سوره ای و ادامه داستان در سوره دیگری و ...) علت آن است که ما پراکنده ایم و قرآن تفسیر ما است .قرآن در مقام وحدت یکپارچه رمز است لذا  قرآن غذای اهل وحدت است ولی فرقان  غذای پراکنده ها است .

 

لذا یک وقت یونسی مشربیم ( می خواهیم از ظلمات به در آییم ) ذکرمان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین باید باشد یک وقت ایوبی مشربیم ذکرمان رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین باید باشد با این کلمات بین ما و نظام هستی وفق برقرار می شود .

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

نظرات (0) کلیک ها: 1239

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دو جوهر آدمى

انسان ، چيزى جز علم و عمل خويش نيست . اين علم و عمل ، با نفس به نحو وجودى متحدند؛ بلكه امر از اتحاد بسى شامخ ‌تر است .
و مى توان گفت : از آن حيث كه وجودا با نفس متحد مى باشند، جايى فوق مقوله دارند.
علم ، مشخص روح انسانى و عمل ، مشخص بدن اخروى آن است ، و اين سرى است مكنون - و هو الفتاح العليم

منبع:عيون مسائل نفس و شرح آن ،
ج 1، ص 47

مشکات ولایت دارالسلام الهی

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

نظرات (0) کلیک ها: 868