نظرات (0) کلیک ها: 138

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عظمت هستی

عکسی که به وسیلۀ تلسکوپ هابل از اعماق جهان هستی گرفته شده و دانشمندان تشخیص نمی دهند این شعاع های نور چیست و با چه چیزی روبرو هستند. این سحابی آنقدر زیبا و سحر آمیز است که دانشمندان آن را  «دروازه بهشت» نامیده اند.

 

نظرات (0) کلیک ها: 129
نظرات (0) کلیک ها: 135

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

 

توجه                                  توجه                             توجه

 

پیغام مهم مدیریت سایت

نظرات (0) کلیک ها: 199

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

#عشق

شکر شیرین ،دلِ کافر ،گِلیچه باد بِدا بیچاره شکر .

این عبارت یک ضرب المثل طبریست .
معنیش میشود
شکر شیرین است و دل هم کافر . کلیچ به باد میدهد وجرمش را بر گردن شکر می اندازد .

گِلیچ در عربی به فواق نام دارد ،فواق قبل از اینکه گاو رو بدوشن گوساله رو می آورند کنار گاو تا شیر بنوشد. این کار رو میکنند نه بخاطر ترحم ودلسوزی به گوساله، بلکه شیر بخوره تا مجرای پستان گاو باز شود تادوشیدن گاو به آسانی صورت گیرد. گوساله همان عشق مجازیست .
گلیچ به فارسی معانی خاصی ندارد .
ولی در زبان مازنی یعنی همان کیسه ی که نان پنیر در آن می گذاشتند وبر دوش خود میگذاشتند تا به وقت احتیاج در سفر از آن بخورند . توشه همان عشق است .
در این مثل شکر همان عشق مجازی هست که است یعنی شیرین است ولی همین عشقی که مقدمه عشق حقیقی هست تمام هستی ودارایی شخص را می بلعد وتوشه عقل دل او را به ازای عشق مجازی میستاند.

حضرت ابراهیم علیه السلام چوپان بود .نا گاه صدای خوشی بگوشش رسید و مجذوب آن صدا شد .یعنی ذوب شده.
وگفت ای صاحب صدا کیستی ؟
خودت را به من نشان بده .
چند بار تکرار کرد ولی صدای نشنید .
گفت ای صاحب صدا اگر یکبار دیگر صدایت را بشنوم یکی از این گوسفندان از آنِ تو باشد .باز صدایی نشنید .دوباره گفت ای صاحب صدا نیمی از این گوسفندان مال تو یک، بار دیگر برایم بخوان . باز صدای نشنید .اینبار گفت ای صاحب صدا تمام گوسفندانم از آن تو .
باز آن صدا خوش را شنید ومدهوش شد. گفت این تو ، واین گوسفندان ، من میروم .آن صدا جبریل بود گفت این ابراهیم من گوسفندان تورا را نمیخواهم . و....
عقل نگهبان دل است ،که مبدا دل حریمش را به غیر خدا نهد .عقل اگر عقل باشد صاحب دل را میشناسد .

عاشق مجاز وقتی که بهوش بیاید واز عمق خطای خود خبردار شود میگوید شکر شیرین بود .مقصر شکربود که عقل و دل خود را به باد دادم.
عشق از هر نوعش که باشد جنون میزاید وشخص تمام هستی خود را به قربانگاه عشق ذبح میکند .وقیمتش به سنگینی تمام هستی اوست .
وآنچه که عایدش میشود عبد شدن است خوا عبد معشوق و یا عبد خدا .
ادامه..................

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

نظرات (0) کلیک ها: 614