ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

?بسم الله الرحمن الرحیم ?

جمع بندی بحث #میقات

چند پست در بحث #میقات ارائه كرديم و بیان داشتیم که هر انسانِ کاملی میقات اُمت خویش است و تمام نفوس انساني را ميقاتي است يعني حجت و راهنمايي است،آن میقات همان امام اوست،تا امامش چه باشد وکه باشد!
و هیچ کس به مقام انسانی دست نمی یابد مگر اینکه مطيعِ ولایت انسان الهی بوده باشد،.
امت موسی سی روز از ولایت موسی ع خارج شدند وبه گوساله پرستی روی آوردند و عرض شد گوساله مصادق  همان صفتهایی بهمیه و حیوانی است.
موسی(ع) خواست آن صفتهايِ وجودي امتش را منطبق بر احکام شرعیه ،همچون نوح  علیه السلام در قفس کند ولی اُنس با روحِ صفتهای حیوانی مانع پرورش روح انسانیت قوم شد.
بيان شد که رمضان میقات خدای متعال است.همانطور كه خداوند تبارک و تعالی  به بندگان امر کرد که صفتهای درونیتان را با روزه و با انجام دستور شرع مقدس محبوس کنید تا آن روح انسانی والهی شما در جانتان جلوه کند،که مبادا فردا چشم باز شد بگویيد که ما از وجود خود خبر نداشتیم.
خداوند به بندگان واجب کرد که در میقات رمضان وارد شوند تا آن روح صفتهایی حیوانی فارغ وبا اوصاف گوساله پرستی محشور نشوند وفرمود من میزبانم و قدر مهمان شناسم،و او را از بالاتر ین وگرامیترین نعمتم پذیرایی میکنم چون شأن مهمان شناسم، واز نعمت رحمت رحمانیه خويش بهره مند میکنم .

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

نظرات (0) کلیک ها: 485

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

?بسم الله الرحمن الرحیم ?

ادامه بحثِ #میقات

متن تفسير
{گویند سامری گوساله اي زرّين مرصع (تزیین ) به جواهر ساخته، و خاك نعل براقِ جبرئيل عليه السلام كه در روز غرق شدن فرعون بدست آورده بودند در اندرون آن دُر دميده،هر چه بانگي كه ملايم گاو است از او برآمده ؛ پس گفت آنچه گفت و بدين احتيال نه و نيم سبط گوساله پرست شدند. در تفسير زاهدي مرقوم است كه سامري تا قيامت زنده خواهد بود تا بنی آدم را بفریبد}
همانطور که مستحضرید داستان بصورت پیچیده وچند سوال در این شرح مطرح میشود .
1-سامری کیست و یا چیست؟
2-منظور از نعل و براق چیست؟
3- منظوراز خاک چیست؟
4-سامری چگونه به خاک پای جبرئیل دست یافت؟
5-آیا براق وجبرئیل  وجود خارجی دارد؟
انشاء الله در بحث میقات به این چند سوال پاسخ   ميدهيم.


چون موسی علیه السلام از اربعین وجودی خویش فارغ شد  به سوی قوم خود باز گشت احوالات امت خود را همان طور دید که در میقات به مکاشفه ای به ایشان نشان داده شده.
وفرمود ای قوم،خداوند شما را بیامرزد (یعنی به من بيامرزد ) واز گناه شما در گذرد که با خود چنین دشمنی می کنید.

شرح
در ادامه بحث #میقات به این نکنه  رسیدیم که میقات وعده گاه الهی است وهر شخصی در عالم میقاتی دارد،همانطور که موسی {ع} کوه طور میقات ايشان بود جناب خاتم النبین صلوات الله هم کوه حرا میقات او بوده  تشبیه کوه همان «میخ» های عالم هستند به این لحاظ است که آرامش و استحکام زمین جان مردم است.واگر نباشد لولا الحجة لساخت الارض بأهلها، سامری زمین آنهارا در خود فرو میبرد ومی بلعد همانطور که قوم بنی اسرائیل را بلعید،یعنی ای سالک،ای مومن،میقات تو یا همان کوه ویا همان انسان کامل است .
آنجا كه خداوند متعال ,وجود پيامبر را مانع از نزول عذاب معرفي مي كند و مي فرمايد : و ما كان اللّه ليعذبهم و انت فيهم .خداوند آنان را عذاب نمي كند, در حالي كه تو ( اي پيامبر ) در ميان آنان قرارداري. در اين آيه, وجود پيامبر, اماني براي مردم شمرده شده و وجود حجت خدا مانع از نزول عذاب معرفي گرديده است. مضمون اين آيه با حديث پيش تقريبا يكسان است. امیرمومنان عليه السلام در نهج البلاغه از آيه ياد شده, همين نكته را استفاده كرده و مي فرمايد: كـان فـي الارض امـانان من عذاب اللّه و قد رفع احدهما فدونكم الاخر فتمسكوا به اماالامان الذي رفع فهو رسول اللّه و اما الامان الباقي فالاستغفار قال اللّه تعالي وما كان اللّه ليعذبهم و انت فيهم و ما كان اللّه معذبهم و هم يستغفرون.
در روي زمين، دو وسيله ايمني بخش از نزول عذاب الهي وجود داشت. يكي برداشته شد و ديگري در اختيار شما هست، پس به آن چنگ زنيد. امـانـي كه برداشته شد آن وجود رسول خدا بود، و اماني كه در اختيار هست وجود امام و ولی الهی یا همان مربیان نفوس انسانی هستند یا علمای الهی .


ادامه دارد .............

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

نظرات (0) کلیک ها: 516

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


بسم الله الرحمن الرحیم

#میقات

غيبت موسي (ع)  ده روز بيشتر از آنچه وعده داده بود طول كشيد.

چون عقل در غیبت میقات فرو رفت، سامري وجود امت موسی آنها را بلعید. سامری گفت ای خلق دل به کدام عقل سپرده اید شمارا توان یکتا پرستی نیست وبدین سان آنها را وسوسه کرد ومطلوبشان را به ایشان متذکر شد وبه برهان ابلاس گشتند نه به همراهی موسی .
 
?در واقع قوم موسی آن ظرفیت وجودیشان قابلیت حمل شریعت نداشت چرا که بعداز دیدن آنهمه معجزه وحکمت به سامری  وَهمشان را رو نمیکردند . دلیلش هم واضح است چون صفت های بهائم وکفر درآنها ملکه گشته بود.
هارون قوم را متذکر لطف ورحمت خدا کرد و گفت ای قوم، ناشکر ونافرمان شده اید!وچه زود خدا را  فراموش کردید؟!!
سامری گفت ای هاورن چرا حقیقت این امت را پنهان میکنی ؟ بگذار من هم معجزه ای کنم تا این قوم بدانند که شایسته پرستیدن چه هستند.
سامری به همت جهل مردم معجزات خدا را در اذهانشان کمرنگ جلوه داد وگفت؛ این مردم قدرت فهم حقیقت رسول خدا و معجزاتش را ندارند و برایشان ثابت کرد که قوم از فهمِ معرفت تهی هستند وگفت این قوم باطنشان را در حجاب تظاهر وایمانِ ظاهری پنهان داشته اند.

معجزه سامری بیشتر به واقعیت نزدیک بود ،چراکه مردم به رب خود مأنوس تر بودندتا به رب موسی {ع}

?اگر امروز عقل ظهور کندو قیامتها قیام کندخواهیم دید که باطن امت خاتم {ص} را گوساله پرستی بلعیده است وامامشان سامری وهم است.
سامری به هارون گفت ،بگذار مردم باطن خود ببینند. وبر تو مُشتبه گردید که آنها بیشتر از موسی امت من هستند .سامری از غيبت عقل بهره گرفت وباطنشان را فراخواند.
ماه درخشنده چو پنهان شود شب پره بازیگر میدان شود.
وگفت بیایيد چهارصفت درونی خود را در یک کاسه کنید ومعجزه آن را ببینید.
ودستور داد مردم درهم و دینار که نشانه حب به دنیا بود و زنان زر و زيور هايشان که صفت تجمل پرستی و ربا خواری و عطش شهوت را در قالب اعمالشان یعنی گوساله اي بریزند.که از قبل ساخته بود.
چون به آزادی نبوت هادی است،مؤمنان را زِ انبیاء آزادی است.
قوم بنی اسرائیل در باطنشان آزادی از قید تعلقات را نخواستند .ادامه در پست بعد

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat


????????????

نظرات (0) کلیک ها: 510

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


?بسم الله الرحمن الرحیم ?

#میقات

موسی علیه السلام به قوم خود گفت سی روز،من در کوه طور به میقات میروم اسباب را جمع دارم و شما را به لطف ورحمت حق که شاملتان شده متذکر میشوم .رنج ومشقتی که در رسیدن به سرمنزل مقصود کشیدید فراموش نکنید وغضب حق را با امیال نفستان معاوضه نکنید.
موسی به نیت یک ماه از قوم خود برید وبه میقات رفت.
تا شريعتی بقدر استعداد قوم از حق متعال آورد که صفت های ملکه شده وجودشان را استیاد ( بکشد ) کند.

متشرع الهی  تکلف را تکلیف و واجب کرد تا در ذاتشان ملکه بهائم را بکشد.

ازاین رو حق متعال موسی (ع) را به میقات خواند تا شرایط ابلاغ شریعت حاصل شود.

نکاتی در این داستان است که بقدر فهم خود بيان ميكنيم؛

سوال؛
چرا در ابتدا موسی (ع) سی روز میقات را به امت خویش وعده داد؟ وچهل روز در میقات ماند؟
در پست پیشین عرض شد رمضان میقات مومن است.

میقات همان رمضان است چون موسی (ع ) وعده اش  به پایان ماه رسید از حق ندا آمد، ده روز دیگر بمان تا اربعین کامل گردد.
تا صورِ ملکات امت خویش، که ملکه ذاتشان گشت مشاهده کنی.
امت موسی (ع) چون بدیدند موسی ازکوه باز نگشت از سامری وجودشان تبعیت کردند و به گوساله پرستی روی آوردند.
یعنی همان شکم باره گی.

در امت خاتم (ص)  نیز چنین است چون میقات رمضان پایان رسد عبد شکم میگردند.
ورنج میقات حق را با علم کردن گوساله وجود خود فطر میگیرند.

ای عزیز قصص هایِ قرآن تفسيرِ انفسيِ وجودِ انسان است نه تنها شرح احوال قوم وطایفه پيش از ما.

فتدبر
ادامه درپست بعد

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

نظرات (0) کلیک ها: 482

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


?بسم الله الرحمن الرحیم ?


?#میقات

چون حق متعال  موسی را به میقات خواند ، پس موسی به قوم خود فرمود:
 وعده حق محقق گردید و شما را از نفس فرعون به ساحل نجات ایمن ساخت و من به  امر حق به کوه طور که میقات من وخدای من است میروم و برادرم هارون را وصی وجانشینم نزد شما رهبر و راهنما است .
که خداوند هیچ خلقی وامتی  را بی سر پرست و مربی رها نمیکند .
در تفسیر انفسی قرآن هر  پیامبری و هر امامی شرح وجودی امت خویش است عقل فطری را پیامبر تشریعی وامت را همان نفس این سویی معنا فرمودند.
داستان حضرت موسی وقوم بنی اسرائیل داستان نفس انسان وعقل فطری اوست که به تفضیل در قرآن بدان اشاره شده.
اگردر شرح داستان حضرت موسی و قوم دقت شود خواهیم فهمید که این یک داستان نیست و اسرار و رمزهایی وکدهایی  درآن وجود دارد که به سالک  کمک میکند تا به درک حقیقت وجودیش آگاهتر شود که قرآن شرح وجودی انسان کامل است .
خداوند عالم ، حقیقت وجودی انسان را در قالب داستان در قرآن بیان داشت موسی داستان را همان  عقل فطری و امت را همان قوای تحت امر ، فرعون را نفس حیوانی  و سامری را وهَم یا همان شیطان بیان فرمود .
برای فهم بهتر بحث ، گریزی به داستان آدم علیه السلام می اندازیم  تا مبانی بحث  باز تر گردد .


 در قرآن آمده :

آدم علیه السلام  به امر الهی دستور یافت که هابیل را جانشین خویش کند تا امت بعد از او سرگردان نمانند . امت را هم قوای ظاهری معنی کردیم .
وآدم علیه السلام  (عقل فطری)  ،هابیل را جانشین خویش به امت معرفی کرد . یعنی بعد از عقل فطری  ، عقل اکتسابی(حکمت) مدیر ومدبر باشد که سزاوار تر از هابیل  بر امر خلافت و حکومت قوا است .
در داستان ، قابیل به برتری بودن هابیل  نزد (عقل فطری یعنی پدر خویش) احتجاج کرد.
 قابیل گفت قربانی من نزد خدا شرافتش از قربانی نفس حیوانی هابیل بیشتر است .
یعنی ریاضت جسمی را برتر از ریاضت علمی دانست . به یک معنی

در این داستان هابیل برای تقرب به حق تعالی  نفس حیوانی خود را قربانی کرد و قابیل  نفس نباتی خود را . داستان به وضوح این نکته را بیان میکند که  ای فرزند آدم برای رسیدن به قرب من آن صفتهای حیوانی را قربانی کن نه با ریاضت تشنگی وگرسنگی.
 جسمت را قربانی کنی ،
داستان هابیل وقابیل  داستان کینه وحسد نیست بلکه جهل انسان به خویش است وچه شیرین  به زبان داستان  نقل حال متعصبان دین را بیان کرد که بدونه معرفت راه ریاضت در پیش میگیرند وبرجسم خود می تازند وغافل از آن هستند که خویش راه به هلاکت می اندازند.
قابیل جسم نباتی خود را قربانی جهل خویش کرد و چون نفس حیوانی از نفس نباتی روزی می خورد نفس حیوانی را هم به هلاکت انداخت .

ادامه در پست بعدی

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 نظرات (0) کلیک ها: 456