امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

☘️بسم الله الرحمن الرحیم ☘️

#الحمد

قیصر روم برای یکی از خلفای بنی عباس ، در ضمن نامه ای نوشت: ما در کتاب انجیل دیده ایم که هرکس از روی حقیقت، سوره ای بخواند که خالی از هفت حرف باشد، خداوند جسدش را بر آتش دوزخ حرام میکند ، و آن هفت حرف عبارتند از:  « ث ، ج ، خ ، ز ، ش ، ظ ، ف »

‍ ما هر چه بررسی کردیم ، چنین سوره ای را در کتاب های تورات و زبور و انجیل نیافتیم ، آیا شما در کتاب آسمانی خود ، چنین سوره ای را دیده اید؟

‍ خلیفه عباسی دانشمندان را جمع کرد، و این مسئله را با آنها در میان گذاشت، آنها از جواب آن درماندند، سرانجام این سوال را از امام هادی علیه السلام پرسیدند.

آن حضرت در پاسخ فرمودند:

آن سوره ، سوره « حــمد » است، که این حروف هفتگانه در آن نیست... پرسیدند: فلسفه ی نبودن این هفت حرف، در این سوره چیست؟

🔷‍ حضرت فرمودند:

❶حرف «ث» اشاره به «ثبور» (هلاکت)
❷حرف «ج» اشاره به «جحیم» (نام یکی از درکات دوزخ)
❸حرف «خ» اشاره به «خبیث» (ناپاک)
❹حرف «ز» اشاره به «زقوم» (غذای بسیار تلخ دوزخ)
❺حرف «ش» اشاره به «شقاوت» (بدبختی)
❻حرف «ظ» اشاره به «ظلمت» (تاریکی)
❼حرف «ف» اشاره به «آفت» است

خلیفه ، این پاسخ را برای قیصر روم نوشت.

قیصر پس از دریافت نامه ، بسیار خوشحال شد ، و به اسلام گروید ، و در حالی که مسلمان بود از دنیا رفت.

📚 شرح شافیه ابی فراس ، مطابق نقل منتخب التواریخ ، ص ۷۹٥...

 

 

🌷عضو در کانال دارالسلام 🌷 👇🏻👇🏻👇🏻

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

نظرات (0) کلیک ها: 24

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

#استاد

«استاد»، محوری‌ترین و کلیدی‌ترین نقش را در مکتب شیعه دارد، نه مطالعه کتاب های این مکتب.
استاد مخرجی است که در دالانهایی خوف انگیز  نفس شاکر رسوخ میکند و با نور معرفت وعلم الهی او را متوجه درونش میکند .
بخشی از معنای کتاب و سنت در نهاد استاد و در باطن قدسی و ولایی او تعبیه شده است و بدون او این معانی به فراچنگ نمی آید.
کسی که استادپذیر نیست و به مربی اهتمامی نمی‌دهد، متن کتاب و سنت نمی‌تواند برای او چاره جویی داشته باشد. وامیدی به وی نیست.
کشف حقایق و سلامت زندگی و سعادت اخروی بر مبنای آگاهی به پیشینه موهبتی و اقتضاءات اولی و استعدادهای حیث ظهوری هر کسی جز با استادمحوری به دست نمی‌آید و بدون استادمحوری اولیای الهی نمی‌توان رستگار شد..
ومحال است کسی بدونه مربی واستاد از دایره نفس بدر برود .یعنی تمام احوالات ومشاهدات در دایره نفس اوست که نمایان می گردد .

 

 

🌷عضو در کانال دارالسلام 🌷 👇🏻👇🏻👇🏻

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat