رویای صادقه 

ارتباط نفس است با مبادی عالیه نوریه. پس نفس ابتدا حقایق را به تعقل و سپس آنها را به حسن صناعت، در صقع ذاتش و به قوه متخیله، بر صوری که مناسب آن معانی اند به تصور می آورد. چنان که زمانی چیزی را می آموزی ، ابتدا آن را به تخیل آورده سپس صعوداً به تعقل می آوری؛ پس آنها متعاکس یکدیگرند.

از ادلّه ای که اقامه کرده اند بر اینکه نفس، جوهر مفارق می باشد، اموری است که انسان، در خواب های خویش از مغیبات صادقه به ادراک می آورد و چنین واقعه ای غالباً در بیداری روی نمی دهد.

حصول ارتباط مذکور، از آن حیث روی می دهد که نفس، از این نشأت انصراف می یابد. اگر انصراف در حالت بیداری روی دهد، در این حالت نیز چیزی چون رویا متحقق می شود ؛ هم چنان که بسیار است که سالک را چنین چیزی روزی می گردد. و در روایات آمده است که رویای حسنه جزئی از نبوت است و این جزء به اعتبار مراتب رائی ، متفاوت و دگرگون می باشد. بحث بیشتر در این باره را در رساله ای که درباره رویا تألیف نموده ایم، می توان جست.

 
عیون مسائل نفس/حضرت علامه/عین 51/ترجمه ابراهیم احمدیان و سید مصطفی بابایی
 

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد