از جمله دلائلی که شدت کوشش مسلمین در نگهداری و دقت نسبت به قرآن را می رساند طرح قواعد علم نحو در آن است. ابن الندیم در آغاز مقاله دوم از کتاب « الفهرست » گوید: « بیشتر دانشمندان بر آن باورند که علم نحو از ابوالاسود گرفته شده و او اطّلاعات خود را در این زمینه از امیرالمومنین علی ابن ابیطالب به دست آورده .... » تا اینکه گوید:

« مردم درباره سببی که ابوالاسود را واداشت تا علم نحو را طرح ریزی کند به اختلاف سخن گفته اند.

ابوعبیده گوید: ابوالاسود قواعد علم نحو را از علی بن ابی طالب(ع) آموخته بود و آنچه را از علی (ع ) یاد گرفته بود به هیچکس یاد نمی داد تا زیاد بن ابیه به او پیام داد که جزوه ای تنظیم کند تا برای مردم سرمشق باشد و کتاب خدا با آن فهمیده شود.

ابوالاسود نپذیرفت و از او خواست وی را از آن کار معذور بدارد مدتی گذشت تا این که ابوالاسود روزی صدای شخصی را که قرآن می خواند شنید که آیه « انّ الله بریءٌ من المشرکین و رسولُه » را می خواند و لام « رسولُه » را با صدای « ِ »رسولِه مکسور خواند.

ابوالاسود گفت:  گمان نداشتم کار مردم به اینجا کشیده شده باشد پس به نزد زیاد بن ابیه برگشت و گفت آماده ام دستور امیر را اجرا کنم، فقط یک نویسنده زیرک و هوشیاری در اختیار من بگذارید که هر چه می گویم انجام دهد، از طائفه عبدالقیس نویسنده ای آوردند وی آن را نپسندید، نویسنده دیگری برایش آوردند – ابوالعباس مبرّد گفته است نویسنده دوم هم از همان طائفه بود – ابوالاسود  به او گفت: فقط به دهان من نگاه کن چون هنگام تلفظ یک حرف که جزئی از اجزاء کلمه است دیدی دهانم را گشودم بر بالای آن حرف نقطه ای بگذار و اگر لبانم را به هم کشیدم، و دو لب را بر یکدیگر نهادم نقطه ای در جانب راست پیش از آن حرف بگذار و اگر مشاهده کردی دهان را شکسته دارم و یا لب زیرین به سوی ذَقَن  آرم نقطه ای در زیر آن حرف قرار بده، پس این است نقطه های ابوالاسود.»

شرح : مراد از نقطه ها در آنجا اعراب و صداها است و منظور از نقطه فوق به معنی«  َ » فتحه و نقطه زیر « ِ » کسره، و نقطه جلوی روی حرف « ُ » ضمّه می باشد.قرآن هرگز تحریف نشده/حضرت علامه/ص94-92

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد