ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بنده ی خدای ، به خود آی !
ای بنده ی خدای ! به خود آی و در حضور و مراقبت می کوش. ندانم کدام ذره ی بی مقدار در خواب غفلت است تا بنی آدم غافل باشد ! اگر چه هیچ ذره ای بی مقدار نیست.

دل هر ذره را که بشکافی   آفتابیش در میان بینی

((یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صوره ما شاء رکبک )).قرآن کریم صورت حقیقیه انسان کامل است و صراط مستقیم که (( یهدی الی الرشد))،((یهدی للتی هی اقوم)).بیدار باش،از تن آسایی بر کنار باش.

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست    عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد

کام حیوانی را به بی زبانها گذار.تو که مشمول((الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان)) هستی،اهل بیان باش.خاموش باش تا گویا شوی.چشم ببند تا بینا شوی.رسول خدا فرمود:"غضوا ابصارکم تروا العجایب ."
به خویشتن خطاب میکنم: ای همبازی اطفال، ای سرگرم به قیل و قال، ای اسیر اصطبل و علف، ای دور از سعادت و شرف، ای محبوس در لظای هوی، ای محروم از جنت لقا، عمر به بی حاصلی و بوالهوسی گذشت. چه شود گر به خود آیی و ببینی چه کسی؟((بل توثرون الحیاه الدنیا و الاخره خیر و ابقی))، ((کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره)).ندانم چه کسی به در خانه ی دوست رفت و ناامید برگشت ؟

یک صبح به اخلاص بیا بر در ما    گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن

چه کسی سوز دلش به التهاب آمد و برد الیقین عشق التهابش را فرو ننشاند؟

ای که عاشق نئی حرامت باد    زندگانی که می دهی بر باد

در به روی همه باز است. دربان ندارد. تعیین وقت لازم نیست. هیچ عنوان و رسم نخواهد جز اینکه :

درکوی ماشکسته دلی میخرند و بس   بازارخودفروشی ازآن سوی دیگر ست

راهرو چه زن و چه مرد ، چه آسیه و چه مریم ، چه جنید و ابراهیم ادهم

همتی باید قدم در راه زن    صاحب آن خواه مرد و خواه زن
غیرتی باید به مقصد رهنورد    خانه پرداز جهان چه زن چه مرد

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 563

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

یکی از شؤون نفس ناطقه ی انسانی، مرتبه ی قلب اوست که در فارسی از آن تعبیر به « دل » می کنند.

قلب به معنای گردیدن و جابجا شدن است. نفس انسان حال واحدی ندارد و دائماً در انقلاب است. گاه حال خوشی دارد، گاه بدحال است. گاهی حال مناجات دارد و گاهی ندارد. گاه دست به قلم می برد و خوب می نویسد، گاه هر چه سعی می کند نمی تواند بنویسد. 

 دوستی ها، معاشرتها، رفت و آمدها همه و همه در حالات و دگرگونی های قلب مؤثّرند.

حقیقت انسان که به لحاظ تعلّق به بدن و عالم ظاهر « نفس » و به لحاظ تعلّق به عالم اله « روح » نامیده می شود، بین عالم امکان و عالم لاهوت در حال رفت و آمد است. 

گاهی به این سو نظر می کند و گاه، آن سویی می شود. 

از این فراز و نشیب مقام قلب انسانی ،

که فرازش همان توجه به ملکوت و عالم باطن ،

و نشیبش رو کردن به عالم ماده و عالم ظاهر است،

تعبیر به ❤️قلب❤️ می کنند.

➖ به واسطه ی قلب است که عده ای از مردم ، این سویی هستند و در دنیا فقط مانند حیوانات می چرند،

و عده ای هم آن سویی هستند که تمامی اعمال عبادی را به طمع رفتن به جنات و رسیدن به حور و غلمان انجام می دهند. 

اما حضرت آقا می فرمایند:

« من نه اهل این طرفم نه اهل آن طرف»

عالی ترین مقام قلب.

قلبی که از کثرت دنیا و آخرت رهیده است.

این قلب نه با بهشت مشغول است و نه با جهنم.

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

نظرات (0) کلیک ها: 302

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 رفتیم دُمِ اسب تهیه کردیم و در چهارقفسه، در چهار مکان مختلف در مناطق متعدد اطراف زندگیمان قرار دادیم . وگاه گاهی به آن سر میزدیم تا ببینیم دم اسب چگونه تبدیل به مار میشود .

ما در ابتدا به ساکن هیچ اطلاعاتی در مورد موضوع جُعَل یا خلق الساعه نداشتیم ونمی دانستیم که برای تبدیل دم اسب به مار چه شرایطی لازم است ، مثلا چه ماهی چه مکانی ، چقدر زمان میبرد ، و آیا دفعتا تبدیل میشود یا خیر ؟ و و 

بعد از 40 روز به مکان آزمایش رفتیم . در دو قفسه نه دُمِ اسبی بود نه چیز دیگر که شبیه مار یا کِرم باشد ولی در دو قفسه دیگر چهار موجود شبیه کِرم یافتیم چون در هر قفسه چهار دم ِاسب گذاشته بودیم .طوری قفسه ها را ساختیم که امکان خروج ویا ورود هیچ موجودی را نداشته است .

وباز هم از نتیجه آزمایش قانع نشدیم دوباره مکان آزمایش جدیدی را تهیه کردیم ونمونه را در آن قرار دادیم و اینبار بعد از 80روز به آن سر زدیم ، وباز چهار موجود 15 سانتی که بدنش سفت تر از کرم خاکی و شبیه مار بود یافتیم .

وبسیار خوشحال شدیم .

 

این آزمایش در کل جهان تا کنون ثبت نشده و تاکنون کسی نتوانسته اثبات کند که موجودات خلق الساعه هستند .

واگر این نمونه به مجامع علمی بین المللی انعکاس داده شود بساط نظریه داروین میشود کشک .

هنوز ما در مقدمات آزمایش ایجاد موجودی که از نظر خلقت فیزیکی وعنصری به انسان نزدیک است در تلاشیم تا ان شاءالله نتیجه کامل آن را به اطلاع عموم برسانیم .

 

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

 

 

 

 

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 662

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سالیانی هست که در مجامع علمی ازخلقت بشر وچگونگی تکاملش مورد بحث وگفتگو در میان دانشمندان وفیلسوفان معاصر است ودر میان آنها یک نظریه بیشتر خودش را نشان داده و آن هم فرضیه داروین و سیر تکاملی بشر ازشکل میمون تا بصورت انسان فعلی ، امروز در دانشگاههای کشور این نظریه تقریبا در میان دانشجویان یک باور شده و براساس همان فرضیه بر اصول و اعتقادات حکمی وفلسفه الهی و دین باوری می تازند .

وبرهمین مبنا کل بساط قرآن و انزال رسول وشرعیات را نفی میکنند .و درگوش خود نسبت به نظریه حکمای الهی و فلسفه اسلامی همچون ملاصدرا و دیگر از عرفا پنبه فرو برده اند .

اما بعد 

در آثار بو علی و ملاصدرا و علامه حسن زاده در موضوع خلقت مطلبی یافتیم که اساس نظریه داروین ومعتقدان را باد هوا میکند و منطبق با آیات و روایت است .

در این نظریه آمده است که خلق بشر و دیگر موجودات بصورت دفعی صورت پذیرفته و مثالی را بیان داشتند که در دیوار های قدیمی کاه گلی، موش بصورت خلق الساعه به وجود می آید بدون داشتن والد و یا اگر دم اسب در آب روانی باشد تبدیل به مار میشود بدون اینکه تخمی ماری باشد .

وهمینطور خلقت بشر بصورت دفعی در یک شرایط خاص ............

ما این نظریه را در چند جا در میان یک سری از محققین وزیست شناسان و تابعین ماتریالیسم مطرح کردیم وهمه ما را به باد مسخره گرفتند و چه حرفها که بارمان نکردند .

از لطف حضرات، ما به این بزرگان دینمان شک کردیم و برای اثبات اعتقادمان نسبت به فرمایشاتشان دست بکار شدیم .

تا نظریه ایشان را آزمایش کنیم وببینیم آیا صحت دارد یا خیر .

ادامه ..............

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

نظرات (0) کلیک ها: 730

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عُجب ؛ درگیری انسان با خودش است. 

خودش از خودش چنان در عَجَب و حیرت می آید که : وَه من چنینم؛ من چنانم؛ ببین من کیستم؟

چنان کارهای ما در نظرمان بزرگ جلوه می کند؛ اعمال ما ، خصوصیات ما، که خود را عالی می دانیم و بی عیب و بی نقص. خودمان هم از کار خودمان در حیرت می مانیم.

کبر، مقایسه ی خود با دیگران است. خود را از دیگران برتر دیدن. عالی تر دیدن. با کمال دیدن. کسی مثل ما نیست. ما چنینیم و چنانیم نسبت به دیگران.

اینکه من از عبادتم راضی باشم؛ از خودم راضی باشم؛ از اعمالم؛ از رفتارم؛ رضایت از خویش، عجب است. در هر عالمی که هستیم خویش را چنان ببینیم که از خود، مست و سرمست شویم. غرق در لذت شویم و حیرت از کارهای خویش و از کرده های خود و صفات خود.

در حالی که آن ربّ غفور ندا می دهد:

« يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ (15) فاطر

ای مردم !

فراموش نکنید از خودتان هیچ ندارید.

فراموش نکنید که شما همه، خود محتاجید.

هر چه بدان رسیدید از آن ِ شما نیست.

به چه چیز خود می بالید؟

« يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريمِ» (6) انفطار

ای انسان؟ 

به چه مغرور گشته ای؟

چه شده است افسار گم کرده ای و می تازی؟ 

کیستی؟

از کجاستی؟

به کجا می روی؟

صاحبت کیست؟

هر چه کرامت داری ز کیست؟

بسان موسی بدان که فقیری:

« رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ » (24) ؛ قصص

کسی که گرفتار عُجب است حتی گناهان خود را نمی بیند؛ تمام، هر چه می بیند خوبی های خود می بیند و به خود می بالد. گناهان خویش را فراموش می کند. یا گناهان خود را کوچک می بیند و به شمار نمی آورد.

عُجب به عبادت

عجب به علم

عجب به مال 

عجب به اولاد

شب جمعه است و شب مناجات با مولا و ربّ و سیّد و آقایمان

«اللّهم مولای کم مِن قَبیح سَترته

و کم من فادح ٍمن البلاء أقَلته

و کم مِن عِثار ٍوقیته

و کم من مکروهٍ دفعته

و کم من ثناء ٍجمیلٍ لستُ أهلا ًله نشرته»

 

?عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 674