وبسایت هزارو یک کلمه مرکز نشر آثار حضرت علامه ذالفنون حسن حسن زاده آملی واستادفاضل کامل مکمل صمدی آملی

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

واقعیت تلخ 

بررسی نامه امام حسین علیه السلام به بنی هاشم ? وعلت نوشتن نامه سوی بنی هاشم آنچکه درروایات وسندهایی موجود بدست آمده از خبر خروج امام از مدینه همه ی بنی هاشم مطلع بودند . ومیدانستند که امام قصد خروج از بیت و دیار خود کرده و بسوی مقصد نامعلوم محیا سفر میشود . چراکه احتمال ترور امام در مدینه روز به روز شدت می یافت . ?سوال قصد امام از نوشتن نامه یک خطی برای بنی هاشم چه بود؟!

پاسخ

1-امام خبر شهادت خود را و همراهان خود را در کربلا به بنی هاشم خبر داد.

2- وبه صراحت بیان فرمود که راهی که من در آن قدم گذاشتم برگشتی ندارد. وشهادت قطعی است .

3- امام حجت را بر آل هاشم تمام کرد وبه صراحت فرمود رستگار نشود کسی که مرا همراهی نکند.

4- نامه امام شاید به این معنا باشد که فردا کسی از آل هاشم مدعی نشود که من از خروج امام وقصد او بی خبر بودم .

5-نامه امام نشان میدهد که تعداد بنی هاشم در مدینه بیش از آنی بود که با امام همراه شدند . خطاب امام با کسانی بود که ایشان را همراهی نکردند. چراکه زمانی امام درخواست کاغذ کرد که کاروان امام از شهر خود جدا شده بود .

 

 

#پاورقی بنی هاشم در سال شصت خاندان نصبتا بزرگی بود ، خسارت سنگینی به آل هاشم بعداز شهادت غریبانه امام حسین علیها السلام وارد شد و مورد شماطت شماطت کنندگان قرار گرفتند . چراکه تعداد کثیری از همراهی امام سرباز زدند. 

نوشته شده در کانون علمی مذهبی مشکات ولایت 

 Template Design:Dima Group