وبسایت هزارو یک کلمه مرکز نشر آثار حضرت علامه ذالفنون حسن حسن زاده آملی واستادفاضل کامل مکمل صمدی آملی

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

حقیقت انتظار به تعقل بر می گردد که تعقل در قلب قرآن بکار رفت زیرا که در سوره کهف قرآن که کهف ولایت است عبارت «ولیتلطف» آمده است که «وليتلطف قلب قرآن است» باید تلطف سر بکار آورد و تلطف همان تعقل است، فافهم، پس ای عزیز درست فهم کن که کهف قرآن را چرا سوره کهف ولایت نام نهادند..

ای سالک طریق ولاء برآن باش تا نور فرقان یابی که در حضور و شهود تام بتوانی تمیز حق و باطل دهی و کفر کافر را که از شدت ظهور بر پیشانی او مکتوب نموده اند را ببینی ولی بدان با اینکه صورت حقیقی و ظاهری حضرتش که به این روشنی خود را می نمایاند همین مردمی که طالب ظهور او بودند او را همانند موسای کلیم الله انکار می کنند و دجالی که با آن وضوح پیشانی اش کفر را نشان می دهد مطاع قرار می دهند و همانند سامری ساحر او را اطاعت می کنند تا جایی که روایات خاص و عام اصحاب خاص آن حضرت را سيصد و سيزده نفر می داند.

در ماده صحابه و اصحاب كه صحب است دقت كن كه به معني ياري نمودن و آميزش كردن و مطيع و منقاد بودن است:

و از دفتر دل مولایم بنیوش و می کن حلقه گوش:

به بسم الله الرحمن الرحیم است        دلی با دل حمیم است و صمیم است

چــو ارواحنــد خـلق دسته دسته        هــمی پیوســـته هسـتند و گسـسته

دلــی را با دلــی پیــوسته بینــی        دلـــی را از دلـــــی بگسسته بینـــــی

بیعت ابن ملجم با حضرت وصی علی عالی اعلي عليه السلام خواندنی و شنیدنی است كه شيخ مفيد در ارشاد و علامه مجلسي در جلد 47 بحار نقل كردند که روز بیعت با حضرت وصي ولي علي (ع) او نيز در بين جمع براي بيعت حاضر شد و با حضرت بیعت کرد و ندانست بیعت دل دادن و سر دادن و دلبر و سرور و مولی گرفتن و به حقیقت صحابه شدن است لذا

چــو مــولی عـارف سـر القــدر بـــود            پس از بیعت مر او را خوانـد و فرمود

که بیعــت کرده ای با من به  یـــاری             جوابـــش داد بـــن ملــجم کـــه آری

دو بار دیگـــرش مولــی چنان گــفت             میان جــــمع بــن مـلجم بــر آشفت

که با من از چه رو رفتارت این است              فقط با شخص من گفتارت این است

نمـــــودم بیعـــت و بهـــــر گـــواهی           مرا فرمان بــده بـر هر چــه خواهی

بفرمــــود ار تـــــو از یــــاران مـــایی            نبـــاشد جـــان یـــاران را جـــدایــی

دل مـــن با دل تــــو آشــــنا نیست             دو جـــان آشــنا از هـــم جدا نیست

ای عزیز صلوات را مغتنم بدار که خبر هاست پس «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

از بيانات ارزشمند استاد داود صمدي آملي

 

 

? عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال https://telegram.me/meshkatehvelayat

 

 

Template Design:Dima Group