وبسایت هزارو یک کلمه مرکز نشر آثار حضرت علامه ذالفنون حسن حسن زاده آملی واستادفاضل کامل مکمل صمدی آملی

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

اختلاف و فرق آفرینش زن و مرد

استخوان بندی زن معمولا سبکتر و کوچکتر از استخوان بندی مرد است تقریباً 10درصد استخوان زن نازکتر و لطیف تر و برجستگی و فرورفتگی اسخوانها و مجل الصاق ماهیچه ها کمتر ظاهر و آشکار است. وزن جمجمه زن یک ششم و وزن فک زن یک چهارم و وزن مغز زن یک نهم کمتر از وزن جمجمه و فک و مغز مرد است. موی بدن زن کمتر رشد میکند و گاهی بعد از سن یائسگی مختصری ریش در می آورد بر خلاف موی سر زن بیشتر رشد و نشو و نما میکند بطوریکه گاهی بیک مترو نیم میرسد حجم قفسه زن کمتر از حجم سینه مرد است زیرا استخوان قفس زنان درازتر و دنده ها راست تر است قسمت قطنی ستون فقرات زنان درازتر است و بهمین جهت غالباً زنان رعنا ترند لکن خاصره زنان یک سانتیمتر و نیم پهن تر از مال مردان است اعضای سافله زن درازتر اما بازوان گردتر و برآمدگی حنجره زنان کمتر از برآمدگی حنجره مردان است صفات روحی در نزد زنان بیشتر و صفات عقلی در نسوان کمتر و در رجال بیشتر است.

در زن عشق یکی از صفات مختصه و در مرد جاه طلبی از جمله صفات برجسته است.

نسبت قطر حنجره زن و مرد:

زن                                        مرد

عمودی36درصد                         44درصد

عرضی42درصد                       43درصد

قدامی26درصد                         36درصد

در موقع بلوغ حنجره دختر کمتر از حنجره پسر رشد میکند.

حجم شانه زن بیشتر از حجم شانه مرد است (قرعات نبض زن بطور متوسط هشتاد و مال مردان هفتادو دو است و این اختلاف بیشتر بین پانزده و بیست و پنج سالگی مشهود است.

درجه حرارت زن غالباً کمتر از درجه حرارت مرد است 2/36 در زن،37 در مرد در موقع تنفس زن استخوان سینه را ولی مرد دیافراگم خود متسع می کند این امر پس از سن بلوغ مشهودتر است زیرا در طفولیت دختر و پسر در وقت تنفس شکم خود را متسع می نمایند زن به دفعات بیشتر به غذا احتیاج دارد اما مقدار غذای او با مرد در حال تساوی کار یک پنجم کمتر است.زنان هفت دهم بیشتر مبتلا به یبوست هستند زیرا غالبا در ساعت معین برای قضای حاجت نمیروند و کارهائی که انجام میدهند کمتر کمک بطبیعی بودن مزاج میکند مقدار ادرار زن کمتر است از نهصد تا هزارو دویست و مقدار ادرار مرد هزارو پانصد است بطور متوسط خواب زن طویلتر و راحت تر از خواب مرد است فضای معده زن کمتر از معده مرد است غالباً در نزد زنها دو دندان او نمو نمیکند زن در خوراک حریص نیست و صفات زیاد خوری ندارد قلب زن کوچکتر است اما دوران خون او سریعتر است. غالباً زنان کمتر میتوانند اسرار حفظ کنند خون زن رقیق تر و ماده لیقی آن کمتر است زن از سرما سریع التأثر است زن زود نمو میکند و زودتر کاسته می شود از سن یازده تا چهارده قد دختران بیشتر از قد پسرانی که در این سن هستند نمو میکند از سن پانزده-نه وزن دختران بیشتر از وزن پسران زیاد می شود و سینه زنان کوتاه تر و گردتر از سینه مردان است- وزن دختر در موقع تولد سه کیلوگرم و صدویک گرم است و شصت ئ سه گرم از وزن پسر کمتر است و در سن یکسالگی نه هزارو سیصد گرم و دویست و پنجاه گرم از وزن پسر کمتر و در ده سالگی وزن دختر بیست و چهار و دویست و بیست و پنج در صورتی که ئزن پسر بیست و شش کیلو و صدو بیست گرم است قد زن یک دوازدهم از قد مرد کوتاه تر و زن بدنش یک سوم از وزن بدن مرد کمتر است- سر زن کوچکتر از سر مرد است و عرض پیشانی او کمتر از عرض پیشانی مرد است زانوی زن قطورتر از زانوی مرد است شکم زن گشادتر و برجسته تر از شکم مرد است لگن خاصره زن وسیع تر از مال مرد است،زن حساس تر.

قلب یک فرد متوسط آدمی در هر روز سیصدو شصت و هفت  هزاردفعه میزند خون روزانه 300000000 کیلومتریعنی(7500 برابر محیط زمین در رگهای او راه می پیماید)در مدت بیست و چهار ساعت 23040مرتبه  نفس میکشد 750 عظله بزرگ خو را بحرکت در می آورد ما در هر دقیقه بیست و پنج دفعه چشمک میزنیم دانشمندان حساب کرده اند که هر چشم برهم زدن ما یک پنجم ثانیه طول می کشد بنا بر این اگر ده ساعت در اتومبیلی بسرعت نود کیلومتر در ساعت سفر کنیم 58 کیلومتر را چشم بسته رفته ایم بدن ما می تواند قسمتی از اعضای مهم خود را از دست بدهد و باز زنده بماند مثلا مرد عادی مکن است بدون کیسه صفراء و طحال و آپاندیس و مثانه زنده بماند همچنین می تواند با یک کلیه و دو لیتر خون و نصف مغز خود زندگی نماید هنگامیکه مرگ فرا می رسد تمام اعضای بدن با هم نمی روند مغز تا ده دقیقه عضلات قلب تا بیست دقیقه چشم ها تا سی دقیقه گوشها تا یکساعت عضلات دست و پا چهار ساعت گلبولهای قرمز خون تا 18 ساعت و اسخوانها تا سه روز و پوست بدن تا پنج روز بعد از مرگ آثار حیات در آنها است.

اشخاص عادی معمولا 150 هزار مو بر سر دارند و هر روز جهل مو از سرشان کم میشود قسمتی از آنها در موقع شانه کردن و بقیه در وقت خواب و موقعدیگر میریزد.

اکنون بعضی از دانشمندان میتوانند معین کنند که هر موئی از آن مرد یا زن است مو را در زیر ذره بینهای قوی قرار می دهند و می فهمند که مال کدام ملت است مو نیز مانند پوست و چشم دارای خصوصیات نژادی است موهای نژاد معمولی خشن و راست است موهای اروپائی ها ظریف است گرد نیست مانند روبان است.ُ

Template Design:Dima Group