وبسایت هزارو یک کلمه مرکز نشر آثار حضرت علامه ذالفنون حسن حسن زاده آملی واستادفاضل کامل مکمل صمدی آملی

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

استخاره

گویند روزی رهگذری در کوچه به آخوندحکیم ملاعلی سمنانی رسید و گفت:
آقا،یک استخاره نمایید.
حکیم سقراط وار جویا شد که چه کاره هستی؟
آن شخص گفت:
شغل من سلمانی است!
آخوند عمّامه را از سر برداشت و در کنار  گذر ایستاد و گفت:خوب، اینک بیا و سر و صورتم را اصلاح نما!
سلمانی گفت:آقا در کوچه و برزن که نمی شود سرتان را اصلاح نمایم.
شیخ گفت چرا؟!
سلمانی جواب داد:اسباب و لوازم سر تراشی در دکان است.
حکیم لبخند حکیمانه ای زد و گفت:تو که لوازم کارت را همراه نداری،مومن مسلمان، من هم حالا آن حال و توجّه را ندارم تا استخاره کنم.استخاره حالی می خواهد و توجّه مخصوصی.وقت دیگر بیا تا با خدا راز و نیازی نماییم و سپس ببینیم که صلاحت در چیست.آن هدفی که داری صلاح کارت  هست یا نه؟

? عضو در کانال دارالسلام ? ??????

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال https://telegram.me/meshkatehvelayat

Template Design:Dima Group