وبسایت هزارو یک کلمه مرکز نشر آثار حضرت علامه ذالفنون حسن حسن زاده آملی واستادفاضل کامل مکمل صمدی آملی

اعرف الحق تعرف اهله، و اعرف الباطل تعرف اهله: یابن حار میگوید: من و چند نفرِ دیگردر مسجد کوفه نشته بودیم، که بین ما بحث و سخن در باب حق بالا کشید، که آیا علی حق است یا آن سه تا (اولی ابوبکر و دومی و سومی)؟ . در این هنگام امام امیر المومنین علی علیه السلام وارد مسجد شدند، من نزد ایشان رفتم و پرسیدم؛ یا علی! آیا تو برحقی یا آن سه تا؟ امام علی علیه السلام فرمودند: یابن حار ( اعرف الحق تعرف اهله، و اعرف الباطل تعرف اهله ) اول حق را بشناس تا اهل آن را بشناسي و باطل را نيز بشناس، اهل آن برايت آشكار مي گردد. راقم گوید: اگر اهل حق باشی، حق را میشناسی. و اگر اهل باطل باشی، باطل را میشناسی . امام قضاوت را به او واگذار کرد و او سکوت کرد و دیگر سخنی نگفت . چون تو بر حق آفریده شده ای اگر بر فطرت سلیم خود باشی اهل حق را میشناسی . وچون از صراط خارج شدی از حق سخن مگو . منبع: مشکات ولایت عقل و فطرت کانال مشکات ولایت @meshkatehvelayat لینک کانال https://telegram.me/meshkatehvelayat

Template Design:Dima Group