آخرین مطالب اخبار

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 104 (درس 23)

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 104 (درس بیست و سوم)

ادامۀ درس: «اين ها يك دسته پرسش هائى است كه در اين باره براى شوراندن و ورزش فكرى شما پيش آوردم. در برگزيدن گفتار راست از ميان اين همه گفتارها و داورى درست كردن، بايد كوشش و كاوش را به كار گماشت و چراغ دانش را فرا روى داشت.»

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 103 (درس 23)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 103 (درس بیست و سوم)

سؤالاتی که در درس بیست و سوم مطرح شد، پیرامون نحوۀ ارتباط بین نفس و بدن در این نشئه و در حیات فعلی ما بود که شناسایی کنیم ببینیم بدن، چه گوهری است و نفس، چه حقیقتی است؟ آیا هر کدام غذای خاص خود را دارند؟ تأثیرشان نسبت به هم چگونه است؟ ماهیت جوهریۀ آنها به صورت مادی است یا غیر مادی؟ و سؤالات فراوانی که پیش آمد.

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی، جلسه 102 (درس 23)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 102 (درس بیست و سوم)

 

ادامۀ درس: « آيا مى توانيد بفرمائيد آن گوهرى را كه به واژۀ من بدان اشارت مى كنيد و اينك بدان تا اندازه اى آگاهى يافته ايد، وزن و درازا و پهنا و گودى او چه اندازه است؟ و يا اينكه آن گوهر هيچ يك از اينها را ندارد و اگر ندارد مگر مى شود كه چيزى رنگ هستى گرفته باشد و آن را درازا و پهنا و گودى نبود؟ آيا هستي هائى هستند كه بدين گونه نباشند؟»

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی، جلسه101(درس 23)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 101 (درس بیست و سوم)

در حدیثی از امام صادق (ع) که حضرت آقا در هزار و یک کلمه، این حدیث را شرح نموده اند، آمده است که «الصّورَۀُ الإنسانیۀُ هِیَ أکبَرُ حُجَجُ اللهِ عَلی خَلقِه»؛ که این صورت را از مرتبۀ نازله یعنی صورت فصل مُقوِّم نفس انسانی تا مراتب عالیه یعنی این بافت و صورت ظاهری در نظر بگیرید که در بین تمام موجودات نظام خلقت، خداوند بهترین و بالاترین حجتش را صورت انسانی قرار داده است. لذا اگر انسان در خواب، ملکات و اعمال و افکار و آنچه را که در روزمره بر او گذشته است، به صورت حیوان ببیند، صورت ظاهری حیوان نازل تر از انسان است و لذا اینکه می فرمایند این خواب، خواب مطلوبی نیست به این دلیل است که این صورت، انسان را به سوی کمالات انسانی عبور نمی دهد. پس خواب هایی که تمثل با مثال و صورت داشته باشد مثل اینکه انسان آب، جماد، نبات، حیوان و غیره را در خواب ببیند، این صُور ما را به سوی معانی ای دلالت می کنند که این صُور  همه، آیات برای آن معانی هستند و صُور حیوانات، ما را به سوی کمالات انسانی راهنمایی نمی کنند.

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی، جلسه 100 (درس 23)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 100 (درس بیست و سوم)


ادامۀ درس: «و باز پرسش پیش می آید که اگر تن، لانه و خانه و یا آوند یا سواری و یا دست افزار و انبازِ کارش نباشد، آیا پیش از تن بوده است یا با تن پدید آمده است و پیش از تن کجا بوده است و با این تن چه آشنایی و بستگی داشت که بدو پیوست و با او خو کرد؟ و اگر با تن پدید آمده باشد بسیار شگفت است که در آغاز از گوهر تن پدید آید و کم کم به جایی رسد که جز تن شود و گوهری دیگر گردد، مانند برگ توت که به تدریج اطلس می گردد. دانای نامور مجدود بن آدم سنایی گوید: