آخرین مطالب اخبار

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 69 (درس 14 و 15)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 69 ( درس چهاردهم و پانزدهم )


بحث در این مورد بود که هر موجودی در موطن خودش کامل است و در حدّ وجودی او هیچ نحوه نقصی را نمی توان وارد دانست و نقص بینی از ناحیۀ قیاس پیش می آید. رسیدیم به این عبارت که «پیدایش هر چیزی در هر حال به طور حتم و وجوب است».

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 68 (درس 14)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 68 ( درس چهاردهم )


ادامه درس: «غرض این که در نظام هستی که به دقت بنگریم می بینیم که پیدایش هر چیز در هر حال به طور حتم و وجوب است و بودن آن در گشتن کارخانۀ عظیم وجود و اداره شدن آن ضروری و لازم است و هیچ دستی نمی تواند آن را بردارد و هیچ هوش و بینش و خرد و دانش، آن را زشت و ناپسند نمی یابد و بد گفتن و بد دیدن از دهن ها و از دیده هایی است که به قول ناصر خسرو از نکو محضران نکو محضری نگرفته اند».

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 67 (درس 14)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 67 (درس چهاردهم)


عزیزان من! اجازه بفرمایید این جلسه به صورت اجمالی و خلاصه، آن چه را که از اول کتاب تا درس چهاردهم بیان داشته ایم عنوان کنیم تا عزیزانی که تازه تشریف فرما شده اند هم اطلاع اجمالی داشته باشند.
اساس معرفت نفس بر وجود شروع شده است و اولین حقیقتی که در ظاهر و باطن و در انسان و نظام هستی خودش را نشان می دهد حقیقتِ وجود است و این حقیقتِ وجود، تمام کلمات نظام هستی و همۀ موجودات را پُر نموده است به طوری که جز وجود را نمی بینیم و جز وجود را نمی شناسیم و هر چه که می بینیم و مشهود ماست وجود است. سپس بین موجودات از جنبۀ کمال و نقص، سعه و ضیق، ترتّب وجودی و فرق طولی قائل شدند و آن ها را به چند دستۀ جماد، نبات، حیوان، انسان و انسان عالِم تقسیم کردند و بر هر کدام کمالاتی را برشمردند که جماد مرتبۀ نازله است و نبات علاوه بر کمالاتِ جماد کمالاتِ دیگری را هم دارد، و حیوان هم علاوه بر کمالات جماد و نبات، کمالات بیشتری را داراست تا به انسان می رسد که کمالاتش از همه بیشتر است و در نهایت به انسانِ عالم که از انسان های جاهل سعۀ وجودی بیشتری را داراست.

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 66 (درس 14)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 66 ( درس چهاردهم )


در مورد خیر و شرّ عرض شد که مرحوم جناب علامه طباطبایی (علیه الرحمه) بر اساس دو برهان استدلال کردند که این نظام عالم بهترین نظام ممکن است: یکی از راه علمِ ذاتیِ حق تعالی در پیاده شدن تک تک موجودات نظام عالم و دیگری از راه ارتباط اشیاء عالم به هم و نظم حاکم بر نظام هستی،که هم مجموعۀ عالم بهترین موجودند و هم تک تک این موجودات، هر کدام در جای خودشان بهترین موجودند. و «عنایت الهی» را نیز در اصطلاح فلسفه و حکمت متعالیه این طور معنا فرمودند که هر گاه فاعل علمی که می خواهد کاری انجام دهد، اهتمام در این داشته باشد که کار را به بهترین وجه ممکن انجام دهد به طوری که موجودی که از این کار متحقق میشود تمام منافع آن، محقق شده و هیچ نقصی در کار او نباشد، به این نحوه انجام کار، عنایت می گویند.

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 65 (درس 14)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 65 ( درس چهاردهم )


در جلسه قبل عرض کردیم که جناب علامه طباطبایی در آن استدلال محکمی که به طریق برهان لمّ، بر احسن بودن نظام هستی و موجودات و کلمات آن اقامه فرمودند، از ناحیة حقّ به خلق سفر نمودند و این برهان (که برای عزیزان خیلی هم به کار می آید)، به خلاف براهین متعارف و آن چیزی که به عنوان اسفار اربعه برای عموم مردم مطرح می گردد می باشد. و الا اوحدیِ عرفا که می فرمایند من به یارم شناختم یارم، هرگز سفر من الخلق الی الحقّ ندارند.