امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 122 (درس بیست و هشتم)

عبارت جناب محقق لاهیجی در «گوهر مراد» را به عرض رساندیم که گوهر مراد کتاب خوبی است که چاپ شده است و به عزیزان اینجا عرض می کنم که کتاب را بیاورند و شما کتاب را داشته باشید که ذوق کلامی هم دارد و هم یک نحوه فلسفی هست و گهگاهی هم عبارات ذوقی عرفانی دارد و خود جناب محقق لاهیجی بسیار آدم کار کشتة فنّ علمی است و گوهر مراد ایشان در قدیم ها و در حوزه های علمیه به عنوان علم کلام در اصول اعتقادات تدریس می شد، منتها بعدها برداشته شد.

نظرات (0) کلیک ها: 26

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 121 (درس بیست و هشتم)

 

«و باز می بینیم که این بوالعجبی اختصاص به ساختمان پیکر انسان ندارد، بلکه همة حیوانات، هر یک طوری دلربایی می کنند».

که لفظ و کلمة «طور»، خیلی در مقام تفکر موجودات، شریف پیاده شده است که در حقیقت یکپارچه نظام هستی در اطوار وجودی است و هر کلمه اش را طوری آفریده که این یک طورش دارای شئونات کذایی است که مخصوص به خود اوست که تمایز و تشخّص و اثر، مربوط به اطوار وجودی هست که هر شیئی دارای اثر و جلوة خاصی است.

نظرات (0) کلیک ها: 39

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 120 (ویژه میلاد امام زمان (عج))

 

ابتدائا این روز شریف و مبارک را به همة عزیزان و سروران گرانقدرمان تبریک عرض می کنیم. انشاءالله که از پیروان حقیقی حضرت بقیة الله سلام الله علیه قرار داشته باشیم و از حقایق ولایت آن حضرت، روز به روز بهره مند باشیم.

نظرات (0) کلیک ها: 78

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 119 (درس بیست و هشتم)

درس بیست و هشتم: «از کارهای بوالعجبی که انسان در ساختمان پیکرش می نگرد اینکه همة اعضاء در کمال نقشه و مهندسی و در نهایت استوا و آراستگی و در غایت متانت و استواری و در منتهای ارتباط و پیوستگی قرار گرفته اند که اگرکسی در تشریح یک یک آن ها وارد شود و علت نقشة مهندسی و سبب نحوة صورتگری را در یک یک آن ها بدست آورد، انگشت حیرت به دندان می گیرد و سر به گریبان شگفتی فرو می برد».

نظرات (0) کلیک ها: 72

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 118 (درس بیست و هفتم)

 

هم درس 26 خیلی درس بابرکتی بود و هم درس بیست و هفتم، که داریم در پایان این درس به سه اسم از اسماءالله که در نفس تجلی می کنند آشنا می شویم. گرچه در نفس ناطقة انسانی، تمام اسماءالله تجلی می فرماید و انسان مَظهر تمام اسمای حسنای الهی هست و لطافت در کلمة مظهریت است.

نظرات (0) کلیک ها: 120