ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 124 (درس بیست و هشتم)

ادامة درس: « كيست كه اين كارها را مى كند؟ خواهيد فرمود بايد همين نفس كه چيزكى از او خبر يافتيم بوده باشد كه اين همه تدبير و تصرف به كار مى برد و اين همه چيره دستى دارد و يك نقشه كش ماهر و فنان است. بايد پرسيد كه وى در كجا بود؟ آنگاه كه اين بدن نطفه بود وى در كجاى اين نطفه قرار داشت كه آن را بدين صورت در آورده است و اگر بيرون از وى بود چگونه دست تصرف در او داشته است و همين پرسش ها درباره ديگر جانداران بلكه درباره رستني ها نيز پيش مى آيد».

نظرات (0) کلیک ها: 1238

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 123 (درس بیست و هشتم)

ادامة درس: « غرض اين است كه اين همه صور و اشكال گوناگون در پيكر اين و آن، از كانى به رستنى گرفته تا حيوانى و انسانى، مى نگريم كه همه از نقص به كمال رسيده اند و در مسير حركت از ندارى به دارایى ارتقا يافته اند و تكامل جسته اند و سخن در اين است كه چگونه و به چه دستى و از ناحيه چه كسى از قوه به فعل آمدند و مخرج آنها از قوه به فعل كيست؟»

نظرات (0) کلیک ها: 1263

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 122 (درس بیست و هشتم)

عبارت جناب محقق لاهیجی در «گوهر مراد» را به عرض رساندیم که گوهر مراد کتاب خوبی است که چاپ شده است و به عزیزان اینجا عرض می کنم که کتاب را بیاورند و شما کتاب را داشته باشید که ذوق کلامی هم دارد و هم یک نحوه فلسفی هست و گهگاهی هم عبارات ذوقی عرفانی دارد و خود جناب محقق لاهیجی بسیار آدم کار کشتة فنّ علمی است و گوهر مراد ایشان در قدیم ها و در حوزه های علمیه به عنوان علم کلام در اصول اعتقادات تدریس می شد، منتها بعدها برداشته شد.

نظرات (0) کلیک ها: 1041

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 121 (درس بیست و هشتم)

 

«و باز می بینیم که این بوالعجبی اختصاص به ساختمان پیکر انسان ندارد، بلکه همة حیوانات، هر یک طوری دلربایی می کنند».

که لفظ و کلمة «طور»، خیلی در مقام تفکر موجودات، شریف پیاده شده است که در حقیقت یکپارچه نظام هستی در اطوار وجودی است و هر کلمه اش را طوری آفریده که این یک طورش دارای شئونات کذایی است که مخصوص به خود اوست که تمایز و تشخّص و اثر، مربوط به اطوار وجودی هست که هر شیئی دارای اثر و جلوة خاصی است.

نظرات (0) کلیک ها: 1023

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 120 (ویژه میلاد امام زمان (عج))

 

ابتدائا این روز شریف و مبارک را به همة عزیزان و سروران گرانقدرمان تبریک عرض می کنیم. انشاءالله که از پیروان حقیقی حضرت بقیة الله سلام الله علیه قرار داشته باشیم و از حقایق ولایت آن حضرت، روز به روز بهره مند باشیم.

نظرات (0) کلیک ها: 984