امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 126 (درس بیست و هشتم)

 

ادامۀ درس: «هر یک از این قوا بسیط اند و از آن ها جز یک عمل صادر نمی شود، چنانچه حواس ظاهری را می بینی که هر یک را فقط کاری بخصوص است؛ از چشم جز دیدن نیاید و از گوش جز شنیدن».

نظرات (0) کلیک ها: 204

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 125 (درس بیست و هشتم)

عید سعید فطر را به محضر همة عزیزان تبریک عرض می کنیم و امیدوار هستیم که خداوند این یکدلی و یکرنگی ای را که در یک ماه مبارک رمضان برای ما ایجاد شده است به لطف الهی باقی بماند و الحمدلله برکات ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر خیلی زیاد است. امروز که این نماز عید فطر را انسان نگاه می کرد خیلی لذت می برد از جمع مردم و از همدلی امت که قرآن دأب شریفش بر این است که بر مبنای رصین و محکم طهارت و پاکی، امت به وجود بیاورد.

نظرات (0) کلیک ها: 787

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 124 (درس بیست و هشتم)

ادامة درس: « كيست كه اين كارها را مى كند؟ خواهيد فرمود بايد همين نفس كه چيزكى از او خبر يافتيم بوده باشد كه اين همه تدبير و تصرف به كار مى برد و اين همه چيره دستى دارد و يك نقشه كش ماهر و فنان است. بايد پرسيد كه وى در كجا بود؟ آنگاه كه اين بدن نطفه بود وى در كجاى اين نطفه قرار داشت كه آن را بدين صورت در آورده است و اگر بيرون از وى بود چگونه دست تصرف در او داشته است و همين پرسش ها درباره ديگر جانداران بلكه درباره رستني ها نيز پيش مى آيد».

نظرات (0) کلیک ها: 723

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 123 (درس بیست و هشتم)

ادامة درس: « غرض اين است كه اين همه صور و اشكال گوناگون در پيكر اين و آن، از كانى به رستنى گرفته تا حيوانى و انسانى، مى نگريم كه همه از نقص به كمال رسيده اند و در مسير حركت از ندارى به دارایى ارتقا يافته اند و تكامل جسته اند و سخن در اين است كه چگونه و به چه دستى و از ناحيه چه كسى از قوه به فعل آمدند و مخرج آنها از قوه به فعل كيست؟»

نظرات (0) کلیک ها: 753

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 122 (درس بیست و هشتم)

عبارت جناب محقق لاهیجی در «گوهر مراد» را به عرض رساندیم که گوهر مراد کتاب خوبی است که چاپ شده است و به عزیزان اینجا عرض می کنم که کتاب را بیاورند و شما کتاب را داشته باشید که ذوق کلامی هم دارد و هم یک نحوه فلسفی هست و گهگاهی هم عبارات ذوقی عرفانی دارد و خود جناب محقق لاهیجی بسیار آدم کار کشتة فنّ علمی است و گوهر مراد ایشان در قدیم ها و در حوزه های علمیه به عنوان علم کلام در اصول اعتقادات تدریس می شد، منتها بعدها برداشته شد.

نظرات (0) کلیک ها: 670